Οικονομικά Οφέλη

Αναλώσιμα – αντιδραστήρια
Το Δίκτυό μας, σε συνεργασία με μεγάλους εμπορικούς οίκους, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα προμήθειας υψηλής ποιότητας αναλωσίμων και αντιδραστηρίων σε οικονομικές – προνομιακές τιμές για εξοικονόμηση κόστους.

Ιατρικά απόβλητα
Το Δίκτυό μας, σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα, προσφέρει στα μέλη του τη δυνατότητα προνομιακών προσφορών για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων για εξοικονόμηση κόστους.

Συνδρομές τηλεπικοινωνιών – διαδικτύου
Το Δίκτυό μας, σε συνεργασία με πανελλαδικής εμβέλειας εταιρείες τηλεφωνίας και διαδικτύου, προσφέρει για εξοικονόμηση κόστους στα μέλη του τη δυνατότητα προνομιακών προσφορών για ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και διαδικτύου στον επαγγελματικό τους χώρο, που αφορούν τόσο τους ίδιους τους επαγγελματίες όσο και τους ασθενείς τους κατά την παραμονή – επίσκεψή τους στο ιατρείο.