Δικτύωση

Έγκυρη ενημέρωση
Το Δίκτυό μας προσφέρει χωρίς οικονομική επιβάρυνση έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση στα μέλη του για τις εξελίξεις του κλάδου μας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για τις κατάλληλες κάθε φορά ενέργειες εκ μέρους των μελών μας.

Διαχείριση ιατρείου
Το Δίκτυό μας, ως μέλος της ταχέως αναπτυσσόμενης διαδικτυακής κοινότητας vresgiatro.gr, προσφέρει χωρίς οικονομική επιβάρυνση στα μέλη του την ένταξη στη διαδικτυακή πλατφόρμα vresgiatro.gr και τη διαχείριση του προσωπικού διαδικτυακού προφίλ και τη διαδικτυακή επικοινωνία με τους ασθενείς τους, είτε εντός της κοινότητας του vresgiatro.gr είτε με μεμονωμένες λύσεις σχεδιασμού και κατασκευής προσωπικής ιστοσελίδας και διαχείρισης προβολής σε μηχανές αναζήτησης (SEO – SEM) μετους πλέον οικονομικούς όρους.