Σύναψη Σύμβασης με ΙΕΕ στα πλαίσια του Ελεγκτικού Έργου έτους 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΥΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 27-03-2015

Παράταση συμβάσεων παρόχων υγείας

Παράταση συμβάσεων παρόχων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για εκτέλεση εξετάσεων Βιοδεικτών

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ
Υπεύθυνη Δήλωση
Σχετικό ΦΕΚ

Παράταση συμβάσεων παρόχων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ (Σεπτέμβριος 2014)

Περισσότερα εδώ

Παράταση Συμβάσεων Παρόχων Υγείας

Περισσότερα εδώ

Πρότυπο Νέων Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους παρόχους υγείας (ΙΔΕ – Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια)

Περισσότερα εδώ

Ενημέρωση από τον ΕΟΠΥΥ σχετικά με τις συμβάσεις με τις ελεγκτικές εταιρείες για τον οικονομικό και κλινικό έλεγχο

Περισσότερα εδώ

Έκτακτη ενημέρωση ΕΟΠΥΥ για τον κλινικό έλεγχο

 
Περισσότερα εδώ

Ενημέρωση του Δικτύου VresGiatro για την πραγματοποίηση του οικονομικού – κλινικού έλεγχου από τις Ελεγκτικές Εταιρείες (ερωταπαντήσεις)


Περισσότερα εδώ

Το Δίκτυο ποιότητας vresgiatro παρόν σε 15 πόλεις της Ελλάδας!

 
Λεπτομέρειες στο χάρτη, στην κεντρική μας σελίδα

Νέα ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τις ελεγκτικές εταιρείες σχετικά με τον οικονομικό και ειδικό – κλινικό έλεγχο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας


Περισσότερα εδώ

Ανακοίνωση παράτασης συμβάσεων ΕΟΠΥΥ με συμβεβλημένους παρόχους υγείας (λήξη 30.4.2014)


Περισσότερα εδώ

Παράταση για τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ των πρωτοβάθμιων μονάδων υγείας που έληγαν εντός του 2013


Περισσότερα εδώ

Νομοθεσία που διέπει τις υποχρεώσεις για οικονομικό και ειδικό – κλινικό έλεγχο από ελεγκτικές εταιρείες (Ν.4025/2011)


Περισσότερα εδώ