Συχνές Ερωτήσεις

Ποια η καινοτομία μας και τι όφελος έχω από το Δίκτυο;

Η καινοτομία του Δικτύου μας έγκειται στην κεντρική διαχείριση από μέρους μας των υπηρεσιών ποιότητας που προσφέρουμε στα μέλη μας. Η  κεντρική διαχείριση των υπηρεσιών σημαίνει για τα μέλη μας την ενιαία ποιοτική αναβάθμιση τους παράλληλα με την πλήρη διατήρηση της ιδιωτικότητάς τους και την εξοικονόμηση κόστους και γραφειοκρατικού χρόνου. Λεπτομέρειες για τις επιμέρους υπηρεσίες μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ενότητα της ιστοσελίδας μας.

Απαιτείται κόστος εγγραφής ή πάγιας συνδρομής για τα μέλη του Δικτύου;

Δεν απαιτείται κόστος εγγραφής ή πάγιας συνδρομής. Τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πολύ οικονομικές προσφορές για συγκεκριμένες υπηρεσίες ποιότητας που τους αναβαθμίζουν.

Είμαι σε άλλο δίκτυο και θέλω να μεταφερθώ, να εγγραφώ μέλος στο Δίκτυο vresgiatro. Έχω κάποια επιπλέον επιβάρυνση για αυτό;

Όχι, δεν απαιτείται κάποια επιπλέον επιβάρυνση. Αντιθέτως, προβλέπονται εκπτώσεις για τα μέλη μας που προέρχονται από άλλα ιατρικά δίκτυα. Λεπτομερείς διευκρινίσεις για το ύψος των εκπτώσεων για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία παρέχονται κατόπιν επικοινωνίας με τους διαχειριστές του δικτύου.

Τι είναι η πιστοποίηση ποιότητας και ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος και γιατί είναι καλό να τα κάνω;

Η πιστοποίηση ποιότητας (ISO) πιστοποιεί για τις διοικητικές, οργανωτικές, ποιοτικές διαδικασίες που ακολουθεί ο κάθε επαγγελματίας στην εργασιακή καθημερινότητά του. Η πιστοποίηση ποιότητας δεν είναι τίποτα άλλο από τη συστηματοποίηση και καταγραφή των διαδικασιών που ούτως ή άλλως ακολουθεί καθημερινά ένας επαγγελματίας παράλληλα με την υπόδειξη τυχόν μικρών ελλείψεων, ώστε αυτές να καλυφθούν. Ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος αποτελεί τη διεθνώς επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία για συγκριτικό έλεγχο της αξιοπιστίας των μηχανημάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιεί ο κάθε επαγγελματίας μέσα από τη σύγκριση δειγμάτων του με ένα μεγάλο στατιστικό δείγμα και δείγματα αναφοράς. Η πιστοποίηση ποιότητας και ο Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος προσφέρουν, οργάνωση, συστηματοποίηση της εργασίας και τελικά ποιοτική αναβάθμιση και καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς στον επαγγελματία υγείας.

Ποια νομοθεσία με υποχρεώνει να πιστοποιηθώ και μέχρι πότε;

Ο νόμος 4025/2011, άρθρο 34, υποχρεώνει όλες τις ιδιωτικές πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας, ιδιαίτερα όσες διαχειρίζονται βιολογικό υλικό, να ενταχθούν σε συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO)  και σε προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου μέχρι το τέλος του 2013. Αντίστοιχη υποχρέωση υπάρχει και στις αντίστοιχες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τις συμβεβλημένες με αυτόν πρωτοβάθμιες μονάδες υγείας. Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Τι περιλαμβάνει η διαδικασία της πιστοποίησης και του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου και ποια η χρονική διάρκεια της κάθε διαδικασίας;

Η διαδικασία της πιστοποίησης περιλαμβάνει τη δημιουργία και διαχείριση του φακέλου από τον αρμόδιο σύμβουλο ποιότητας του Δικτύου μας, και την πιστοποίηση από το συνεργαζόμενο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Η διαδικασία της πιστοποίησης μέχρι και την έκδοση του πιστοποιητικού διαρκεί ενάμιση με δύο  (1,5 -2 ) μήνες. Η διαδικασία του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου περιλαμβάνει την αποστολή των δειγμάτων στον επαγγελματικό χώρο του μέλους του Δικτύου και στη συνέχεια τη συνδρομή της διαχείρισης του Δικτύου μας στο κάθε μέλος μας για την ηλεκτρονική καταγραφή των αποτελεσμάτων του. Η χρονική διάρκεια της διαδικασίας του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου ανέρχεται στον ένα (1) μήνα.

Πώς μπορώ να μάθω ποιο σύστημα πιστοποίησης ποιότητας ταιριάζει στη δική μου περίπτωση;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ενημέρωση σχετικά με όλα τα πιθανά συστήματα πιστοποίησης ποιότητας (ISO), ώστε να επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει. Σε κάθε περίπτωση η δική μας πλευρά σας προτείνει αυτό που είναι το απολύτως απαραίτητο για την περίπτωσή σας, ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση για εσάς, ως μέλος του Δικτύου μας.

Πως μπορώ να ενημερωθώ για τις οικονομικές προσφορές που παρέχονται στα μέλη του Δικτύου;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο newsletter μας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας.